Brandpreventie | Brandveiligheid | BMA Harderwijk

Voorkom slachtoffers van brand, door het niet naleven van regels en wetten rondom brandpreventie.

Brandpreventie voor VvE en ondernemer

Jaarlijks zijn er nog vele brandslachtoffers, veelal door het niet naleven van wetten en regels rondom brandpreventie. Het inventariseren van uw pand of vastgoed op basis van brandeisen kan slachtoffers van brand beperken en zelfs voorkomen.

BMA Harderwijk voert voor u een gedegen onderzoek uit, zodat u als eigenaar van een bedrijfspand of appartementencomplex zeker bent van een veilige omgeving als het gaat om brandpreventie. Waar regels ervoor zorgen dat brand kan worden voorkomen of beperkt. Na onderzoek ontvangt u een brandpreventierapport. In het rapport neemt BMA Harderwijk (zo nodig) ook maatregelen op die getroffen moeten worden om een veilige werk- of woonomgeving te creëren. Het uitgangspunt is het voorkomen van calamiteiten, waarbij slachtoffers vallen, door het niet naleven van regels en wetten rondom brandpreventie.

BMA Harderwijk is RgdBoei gecertificeerd, waarmee wordt aangetoond dat op deskundige wijze brandpreventie wordt uitgevoerd.

Contact

Uw vraag wordt met zorg behandeld