VvE Beheer

het beheer van uw VvE uitbesteden? BMA Harderwijk ontzorgt u op alle onderdelen

BMA Harderwijk voor het beheer van uw VvE

Wat als u een appartement koopt?

Als u een appartement koopt bent u samen met uw buren eigenaar van het totale gebouw waarin uw appartement is gevestigd. Met andere woorden: u bent voor een deel eigenaar van het gebouw waarin alle appartementen zitten en u heeft met uitsluiting van anderen het recht op gebruik van ‘uw’ appartement. 

U komt dan ook in een bijzondere juridische constructie terecht met diverse rechten én verplichtingen. Het is goed om te weten welke dat zijn, omdat aan verplichtingen ook verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden verbonden zijn.

Lid van de Vereniging van Eigenaren

Bij de koop van uw appartementsrecht wordt u automatisch lid van de VvE (Vereniging van Eigenaren), een overkoepelend orgaan. Dit is wettelijk zo geregeld en u kunt dit lidmaatschap niet weigeren of opzeggen. 

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van uw VvE kunt u als lid uw stem uitbrengen over onderwerpen die voor besluitvorming op de agenda staan. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen. 

Op de ALV wordt ook het bestuur van de VvE gekozen. U kunt zich daarvoor ook zelf opgeven. 

Er wordt minimaal eenmaal per jaar een ALV gehouden. 

De taak van de VvE

De VvE moet zorgdragen voor alle administratieve en technische zaken met betrekking tot het totale gebouw, inclusief de daarbij behorende grond.

Uitbesteden van het beheer van uw VvE

Bij het beheer van een Vereniging van Eigenaren komt heel wat kijken. Het goed uitvoeren daarvan is een tijdrovende en complexe taak met verantwoordelijkheden en dus ook aansprakelijkheden. Bij een VvE zijn er immers veel belanghebbenden betrokken waarmee rekening gehouden moet worden.

U kunt ervoor kiezen om het beheer van uw VvE uit te besteden. U haalt daarmee de kennis en kunde van een externe specialist in huis. U beperkt de tijd die het bestuur kwijt is met het goed uitvoeren van alle bijkomende taken. Denkt u daarbij niet alleen aan de arbeidsintensieve administratieve taken, zoals het innen van de bijdragen bij de leden, de behandeling van de klachten van de leden of het oplossen van geschillen met de medebewoners in het gebouw, maar ook bijvoorbeeld aan (de planning van) het reguliere onderhoud. 

Overdragen beheer aan BMA Harderwijk

BMA Harderwijk kunt u inschakelen voor het gehele of gedeeltelijke beheer van uw VvE. Wij zijn hierin gespecialiseerd én ervaren.

 • Ruim 20 jaar ervaring 
  • Landelijke en regionale VvE’s in beheer van klein tot groot
 • Vaste contactpersonen
 • Ruime ervaring binnen grote (bouw-) projecten
 • Aangesloten bij de Stichting VvE Belang

Welke diensten van de VvE kunt u uitbesteden?

BMA Harderwijk kan het totale beheer van uw VvE verzorgen. 

Denkt u bijvoorbeeld aan het verzorgen van uw (ook: financiële) administratie, het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en het organiseren, begeleiden en afwikkelen van de ALV’s. 

Ook als u als bestuur bepaalde taken in eigen beheer wilt uitvoeren kunt u bij ons terecht. Wij maken dan afspraken over wat u zelf doet en wat wij voor u in aanvulling daarop kunnen doen.

Administratie c.s. van uw VvE

Onderdeel van de werkzaamheden die wij voor uw VvE kunnen uitvoeren zijn onder andere:

 1. Het innen van de maandelijkse bijdragen van de leden
 2. Het begeleiden van subsidieaanvragen
 3. Het begeleiden van een VvE lening
 4. Het begeleiden van onderhoud & grootonderhoud
 5. Het betalen van nota’s
 6. Het afsluiten van verzekeringen 
 7. Het opstellen van jaarrekeningen 
 8. Het optreden bij en afhandelen van calamiteiten
 9. Het organiseren en begeleiden van ALV’s (inclusief de verslaglegging en afwikkeling besluitenlijst)

BMA Harderwijk gebruikt voor de administratie het softwareprogramma Twinq. Een programma waarin zowel het bestuur als de individuele bewoners altijd inzage hebben in alle financiële en administratieve zaken.

Contact

heeft u een vraag of opmerking? laat het ons weten en u ontvangt binnen 2 werkdagen onze reactie